info@limburgssteunpuntkinderopvang.be

 

Vormingsaanbod

Ieder jaar plannen we enkele vormingen en/of lerende netwerken, geschikt voor de doelgroep schoolgaande kinderen. Deze kunnen specifiek gericht zijn naar de prioritaire doelgroep of opengesteld worden voor alle kinderopvangvoorzieningen.

Vormingen 2021

Ontmoetingsmomenten BVV

Ongeveer vier keer per jaar organiseert het Limburgs Steunpunt Kinderopvang een Ontmoetingsmoment voor de buitenschoolse kinderopvangvoorzieningen. Tijdens deze ontmoetingsmomenten kunnen coördinatoren van de buitenschoolse kinderopvang ervaringen uitwisselen. Er wordt telkens stilgestaan bij één van de acht dragers van beleidsvoerend vermogen: doeltreffende communicatie, geïntegreerd beleid, ondersteunende relaties, reflectief vermogen, gezamenlijke doelgerichtheid, innovatief vermogen, gedeeld leiderschap en responsief vermogen. De ontmoetingsmomenten van 2021 vinden plaats op:

 • donderdag 22 april 2021
 • donderdag 8 juli 2021
 • donderdag 30 september 2021
 • dinsdag 30 november 2021

Verontrusting in de kinderopvang

 • Datum: 21 oktober 2021 van 9.30 tot 12.30 uur
 • Lesgever: Stefanie Deberdt, psycholoog Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Limburg
 • Inhoud: In de kinderopvang kom je weleens in aanraking met kinderen die opgroeien in een verontrustende thuissituatie. Hoe herken je de signalen en hoe bespreek je jouw bezorgdheden met ouders? In deze vorming krijg je concrete tips over hoe je kan omgaan met deze moeilijke situaties.
 • Inschrijvingsformulier

Webinar ‘opvoeden zonder straffen en belonen’

 • Datum: 18 november 2021 van 19 tot 21 uur
 • Lesgever: Jürgen Peeters, psychotherapeut en procesbegeleider van teams, auteur van het boek ‘Kinderen zijn geen puppy’s’.
 • Inhoud: Straffen en belonen blijkt in sommige situaties een handige manier om het ‘gewenste’ gedrag te verkrijgen bij kinderen in de kinderopvang. In vele gevallen zijn er echter alternatieven en kan dit perfect vermeden worden. We gaan het hebben over hoe we de interne motivatie van het kind kunnen benutten als motor van zijn of haar ontwikkeling. Op deze avond zullen handvatten aangereikt worden om kinderen te begeleiden op een manier die je band met het kind positief versterkt. Verder zullen we ons ook verdiepen in de drie belangrijkste redenen van probleemgedrag bij kinderen.
 • Inschrijvingsformulier