info@limburgssteunpuntkinderopvang.be

 

NIKO(L)

Logo esf en NIKOL

Nieuwe krachten voor de kinderopvang in Limburg

In december 2020 startte het ESF-project NIKO(L). Dit staat voor “nieuwe krachten voor de kinderopvang in Limburg”. Het partnerschap bestaat uit: het Limburgs Steunpunt Kinderopvang, CVO Cursa, CVO Qrios, Steunpunt onderwijs provincie Limburg – Uniform en de kinderdagverblijven Familia, De Hummeltjes en De Ukkies. NIKO(L) is een ESF-project en loopt tot 31 december 2022.

Dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (340.283,50 euro) en het Vlaams Co-Financieringsfonds (136.032,13 euro) kunnen we nieuwe kansen creëren voor cursisten die interesse hebben in een job als kinderbegeleiders baby’s en peuters door een op maat begeleidings- en opleidingstraject aan te bieden. Het Limburgs Steunpunt Kinderopvang is promotor en neemt in dit project de rol van single point
of contact op.

Het NIKO(L)-project wil de instroom van kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven in de functie van kinderbegeleiders in de kinderopvang voor baby’s en peuters stimuleren en versterken. Hiermee willen we een antwoord bieden op het knelpuntkarakter van de functie van kinderbegeleider van baby’s en peuters. Door het creëren van een meer divers personeelsbestand in de kinderopvang kunnen we bovendien bijdragen aan een meer toegankelijke kinderopvang voor kansengroepen.

Concreet doen we dit door gratis een kwalificerend opleidingstraject op maat aan te bieden aan personen uit bepaalde kansengroepen, om hen zo toe te leiden naar een job in de kinderopvang. Wie slaagt voor het opleidingstraject, behaalt minimaal een certificaat begeleider in de kinderopvang. Hierbij richten we ons in het bijzonder op personen met een migratieachtergrond en vluchtelingen en besteden we aandacht aan het genderevenwicht door de opleiding en het beroep extra onder de aandacht te brengen bij mannen.

Door het brede partnerschap in dit project brengen we heel wat expertise samen en kunnen we een dekking van de ganse provincie garanderen. De bedoeling is om dit partnerschap tijdens de projectduur verder uit te breiden, zodat we plaatsen voor werkplekleren en stage kunnen aanbieden aan de doelgroep op maat van hun noden en wensen en in functie van hun woonplaats. Naast het beschreven partnerschap kunnen we ook nog op heel wat expertise en ondersteuning rekenen van tal van organisaties die zich engageren tot een samenwerking in functie van dit project: Solentra, BLM, GTB, VDAB, Job-art en het Agentschap Integratie en Inburgering.