info@limburgssteunpuntkinderopvang.be

 

LSK vzw

LSK vzw

Het Limburgs Steunpunt Kinderopvang (LSK) heeft als doel de kinderopvang te versterken en verder uit te bouwen. Ons uitgangspunt hierbij is: ‘Elk kind heeft recht op kwaliteitsvolle kinderopvang’.

Wij begeleiden, informeren en adviseren kinderopvangvoorzieningen. Dit doen we zowel door hen individueel op maat te ondersteunen als door vormingen en lerende netwerken aan te bieden.

Wij richten ons op alle betrokkenen in de kinderopvang. En dit op alle beleidsniveaus om de leefbaarheid, duurzaamheid en de kwaliteit van de kinderopvang te bevorderen.

Wij geloven dat samenwerking tussen en met kinderopvang en andere betrokkenen een grote meerwaarde biedt.We werken samen met andere ondersteuningsdiensten en functioneren als aanspreekpunt voor de Limburgse kinderopvang.

Het Limburgs Steunpunt Kinderopvang maakt sinds 2019 deel uit van het Vlaams ondersteuningsnetwerk kinderopvang . Het Steunpunt wordt door het Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) gesubsidieerd. Hierdoor kunnen we gratis ondersteuning bieden aan kinderopvangvoorzieningen baby’s en peuters en schoolgaande kinderen die behoren tot de prioritaire doelgroep.

 

Het Limburgs Steunpunt Kinderopvang is erkend als EVC-testcentrum voor het beroepskwalificerend traject kinderbegeleider schoolgaande kinderen. Hiervoor werkt zij samen met Vormingscentrum HIVSET. Het testcentrum wordt gesubsidieerd door de VDAB.