info@limburgssteunpuntkinderopvang.be

 

Ondersteuning

Heb je een opvangvoorziening voor baby’s en peuters en heb je nood aan ondersteuning?

Je kan een ondersteuningstraject aanvragen. Een traject is opgebouwd uit verschillende ondersteuningsmomenten en maakt gebruik van het kader ‘beleidsvoerend vermogen’.

Dit wil zeggen dat we inzetten op alle thema’s die het beleid van een kinderopvangvoorziening vormgeven, namelijk: het pedagogisch beleid, de toegankelijkheid, de organisatie, het medewerkersbeleid, het kwaliteitsbeleid, het financieel beleid en veiligheid en gezondheid. We brengen deze thema’s in kaart en plannen vervolgens samen met de voorziening verbeteracties. Het doel is steeds de werking te versterken zodat (nieuwe) uitdagingen met meer daadkracht kunnen worden aangepakt.

Niet elke voorziening is hetzelfde en ook ondersteuningsnoden kunnen verschillen. We stemmen daarom steeds het traject af op de werking en de behoeftes van elke voorziening.

Voor meer info, neem contact.

De ondersteuning is kosteloos voor bepaalde doelgroepen.

Het Limburgs Steunpunt Kinderopvang is lid van Mentes, een ondersteuningskoepel die door het Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) gesubsidieerd wordt om gratis ondersteuning te bieden aan een vastgelegde prioritaire doelgroep. Wanneer je behoort tot deze prioritaire doelgroep kan je dus gratis ondersteuning aanvragen.

De ligging van de opvang bepaalt welke ondersteuningsorganisatie binnen Mentes als regionaal aanspreekpunt geldt.  De ingekleurde gemeentes op deze kaart zijn toegewezen aan het Limburgs Steunpunt Kinderopvang.

Voor meer info over de Mentes-ondersteuning in Limburg, kan je contact nemen met hanne.vandenberk@limburgssteunpuntkinderopvang.be – 0473 12 59 90.