info@limburgssteunpuntkinderopvang.be

 

Algemene privacyverklaring

Met deze privacyverklaing verklaart het Limburgs Steunpunt Kinderopvang, Vildersstraat 5, 3500 Hasselt dat:

 1. Wij volgende gegevens kunnen vragen:
  • Identificatiegegevens organisatie: naam, adres, contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer, soort opvang, juridische vorm, capaciteit, facturatieadres
 2. Wij gegevens verzamelen via Opgroeien (Kind en Gezin), Sociale Kaart, VDAB, Werkwinkel, onderwijsinstellingen.
 3. Wij jouw gegevens met jouw toestemming verwerken en gebruiken voor:
  • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsberichten en uitnodigingen
  • De administratie van de inschrijvingen voor de vormingen waarvoor je je online kan inschrijven
  • Rapportering inzake tewerkstelling bij Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang
  • Facturatie
 4. Wij jouw gegevens doorgeven aan Opgroeien (Kind en Gezin), ESF, VDAB, Belgisch Staatsblad indien dit noodzakelijk is in het kader van regelgeving, een onderlinge overeenkomst of in het kader van een verwerkingsovereenkomst.
 5. Je jouw gegevens op ieder moment kan inkijken, verbeteren, laten verwijderen of de verwerking er van laten beperken. Je kan ook steeds een kopie van jouw gegevens vragen.
 6. Je bezwaar kan maken tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing.
 7. Je, indien je een klacht hebt over de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, hiervoor terecht kan bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www. gegevensbeschermingsautoriteit.be).
 8. Wij jouw gegevens vernietigen zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of voor het naleven van wetgeving.
 9. Wij ons er toe verbinden om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018. Dit geldt zowel voor de verwerking door onze eigen organisatie als door onze mogelijke onderaannemers die deze gegevens verwerken. Ook onze medewerkers zijn op de hoogte van de regelgeving en leven deze na.